VŠEM > VŠEM > Příjímací řízení > Elektronická přihláška ke studiu

Elektronická přihláška ke studiu

Pokud jste uživatel systému (registrovaný uchazeč ke studiu, student), přihlašte se prosím a systém automaticky vyplní Vaše údaje.

Výběr studia > Osobní údaje > Předchozí studium > Informace o zaměstnání > Pohovor/konzultace > Potvrzení zadaných údajůJazyk